פנינת רעננה

ניהול ופיקוח למגדל מגורים הכולל 50 יח”ד
תכנון: אדריכל יסקי מור סיוון
סטטוס : הושלם