רחוב העצמאות הרצליה

פרויקט יזום ובניה בניין בוטיק למגורים הכולל 6 יחידות דיור מפוארות ויחידת פנטאהוס
תכנון: אדריכל דן מאירי
סטטוס : הושלם