בנין מעבדות / באר שבע

בנין מעבדות / אוניברסיטת בן גוריון
חיוטין אדריכלים