בית פרטי / תל אביב

בית מגורים / תל אביב
בשיתוף מסר אדריכלים