בנין מגורים / תל אביב

בנין מגורים, אבן גבירול / תל אביב
בשיתוף מסר אדריכלים