תחרות אדריכלים / אנגליה

מרכז מבקרים בשמורת טבע /קנט, אנגליה