בית מגורים / לונדון

תוספת למבנה קיים / לונדון, אנגליה