תחרות אדריכלים / מלון מדברי

תחרות למלון וספא / ערד
בשיתוף מסר אדריכלים