תחרות אדריכלים / מוזיאון הסובלנות

תחרות מוזיאון ואולם כנסים / ירושלים
חיוטין אדריכלים