תחרות אדריכלים / מתחם כיכר רבין

תחרות לכיכר, חניון ופורטל רכבת קלה / תל אביב
בשיתוף חיוטין אדריכלים