תחרות טיילת סטלה מאריס / חיפה

טיילת וכיכר עירונית / חיפה